Hidrotopconstruct.ro

| Politica de Confidentialitate

Politica de Confidentialitate a Site-ului companiei HIDRO TOP CONSTRUCT S.R.L.
 
 
 Site-ul HIDRO TOP CONSTRUCT S.R.L. este conceput in concordanta cu legislatia in vigoare aplicabila si prin urmare respecta atat dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu carcater personal cat si dispozitiile cuprinse in Regulamentul ( Eu) 2016/679 denumita in cele ce urmeaza GDPR cu privire la protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ia toate masurile necesare astfel incat drepturile persoanelor vizate sa fie respectate in integralitate.

 Compania declara ca respecta drepturile persoanelor fizice, care acceseaza continutul informatiilor disponibile pe site dupa cum urmeaza:

 DREPTUL LA INFORMARE - dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal de catre societate;

 DREPTUL DE ACCES LA DATE - dreptul de a obtine de la operatorul de date (societate) confirmarea faptului ca datele cu caracter personal pot fi prelucrate; sau acest aspect poate fi contestat;

 DREPTUL LA RECTIFICARE - dreptul de a obtine rectificarea datelor cu continut inexact sau eronat, precum si actualizarea datelor incomplete/ eronate dupa caz;

 DREPTUL LA STERGEREA DATELOR ( “ DREPTUL DE A FI UITAT”) - dreptul de a obtine, in conformitate cu conditiile legale aplicabile, stergerea datelor cu caracter personal;

 DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII - dreptul de a obtine, in conformitate cu conditiile legale aplicabile, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

 DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR - dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate criptata, utilizata in mod curent si intr-un format accesibil si usor de lecturat, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre societate catre un tert, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile; 
 
 DREPTUL LA OPOZITIE - dreptul de a se opune in orice situatie speciala, din motive bine intemeiate, ca datele cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile; 

 DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE - dreptul de a cere si de a obtine retragerea in functie de conjunctura, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice, intr-o masura semnificativa, persoanele vizate;

Colectarea datelor cu caracter personal

 Colectarea datelor cu caracter personal este rezultatul acordului ( a declaratiei de consimtamant) data de dumneavoastra cu datele de interes stipulate pe site-ul Companiei HIDRO TOP CONSTRUCT S.R.L., ceea ce implica in mod automat acordul dumneavoastra de a ne oferi date cu caracter personal, cu titlu enuntiativ si nu limitativ nr. de telefon, de fax, de adresa de e-mail, nume, prenume, dupa caz. Acest tip de acord reprezinta dorinta dumneavoastra voluntara de a furniza acest tip de date. Datele astfel rezultate si respective colectate, sunt criptate, stocate pe servere speciale.

 Aceste tipuri de date pot fi colectate de catre Administratorii site-ului numai dupa obtinerea acordului in scris a persoanelor care navigheaza site-ul si pot fi utilizate de catre reprezentantii colectarii de date cu caracter personal, numai pentru
dezvoltarea si upgradarea site-ului societatii HIDRO TOP CONSTRUCT S.R.L., tinandu-se cont de parerile si nevoile persoanelor care navigheaza continutul siteului societatii HIDRO TOP CONSTRUCT S.R.L..

 Mentionam ca datele cu caracter personal, au date cu caracter securizat, intrucat la acestea au acces fizic limitat, doar anumite persoane, desemnate special in acest sens.
 
 Subscrisa declara in mod expres ca este exclus a se prelucra date cu caracter personal legate: de originea etnica, rasiala, convingeri filozofice, politice, cu caracter religios, cercetari cu caracter stiintific, monitorizari prin GPS sau dispozitive similare, tinerea diverselor evidente ce au drept obiect evidentele financiare, competente profesionale.

 Semnalam ca exista posibilitatea ca in orice moment, persoana fizica, sa poata revoca consimtamantul acordat initial pe adresa de e-mail: office@hidrotopconstruct.ro, iar in situatia in care consimtamantul nu este acordat sau a fost retras, datele personale ale persoanei in cauza, nu vor fi utilizate/ sau nu vor mai fi utilizate in scopurile enuntate mai sus. Toate modificarile soliciatate de catre terti vor fi operate cu rapiditate in cel mult 24h lucratoare.

 In conditiile in care, orice persoana care navigheaza pe site, a citit cu atentie cele precizate si a insusit informatiile cuprinse in acest capitol, orice informatie transmisa, imagine incarcata, anunt tiparit, continut postat, nu vor constitui
obiectul unui posibil litigiu, intrucat acestea reprezinta vointa dumneavoastra, data prin consimtamant scris, prin bifarea expresa a unei casute in acest sens, de a activa pe site si de a culege informatii de interes aferente obiectului de activitate a societatii HIDRO TOP CONSTRUCT S.R.L.. 

DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI SAU AUTORITATII NATIONALE DE
SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Orice persoana care considera ca ii este incalcat vreun drept din cele la care se face referire in continutul de mai sus, poate realiza o plangere atat catre Autoriatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter personal, cat si Instantelor Competente in vederea apararii si protejarii oricaror drepturi ce deriva din legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

 Orice posibila incalcare de acest tip va trebui demonstrata in fata organelor competente, avand probatoriul suport, acceptat, de catre persoanele avizate in cauza.

 Aceasta situatie cu caracter litigios se considera rezolvata dupa obtinerea partii prejudiciate a unei hotarari ramase definitive dupa epuizarea tuturor cailor de atac.
SEO