Hidrotopconstruct.ro

Matare gauri de tiranti

MATARE GĂURI DE TIRANŢI COFRAJE CU PRODUSE XYPEX.

a) Scop: Matare găuri rezultate după extragerea tiranţilor de cofraje cu produse XYPEX
b) Documente de referinţă : Caiet de Sarcini produse XYPEX
Fişă Tehnică materiale
c) Condiţii prealabile : Certificat de Calitate materiale
d) Responsabilităţi : Lucrările sunt executate de echipele reprezentantului firmei XYPEX CHEMICAL CORPORATION - CANADA în România; responsabil cu execuţia - Şeful de Echipă
e) PROCEDURĂ

PASUL 1.- Se îndepărtează mecanic eventualele bavuri şi piesele de PVC

PASUL 2.- Se spală gaura pe toată lungimea pentru îndepărtarea prafului. Spălarea se face manual.

PASUL 3.- Se prepară un mortar aditivat cu XYPEX ADMIX C-1000 conform Fişei Tehnice a materialului. Mortarul se prepară din : 1 parte ciment 2 părţi nisip de râu spălat cernut la care se adaugă 3% aditiv XYPEX ADMIX C-1000.

PASUL 4.- Se aplică mortarul MANUAL tip dop la unul din capetele găurilor pe suprafaţa pregătită conf. Pct. 1 şi 2. Se lasă în priză două zile.

PASUL 5.- Se matează gaura cu mortar preparat conf. Pct. 3 prin împingere tip piston cu baghete de diametre corespunzătoare, până la umplerea totală a găurii. Se drişcuieşte la faţă. Se lasă în priză.

PASUL 6.- Post-tratamentul constă în udarea uşoară de câteva ori pe zi, până la aplicarea tratamentului de câmp.

f) CRITERII DE ACCEPTARE

1. Lucrările se realizează conform Caietului de Sarcini şi a Fişelor Tehnice ale materialelor
2. Recepţia se face controlând gradul de aderenţă şi eventualele fisuri pe zonele reparate. Dacă aceste neconformităţi nu există se poate face recepţia.


SEO